İnsan Kaynakları

Başvuru Formu

Adaylardan Beklentilerimiz

Tavacı Ercan Usta Restaurant bünyesinde çalışacak adaylarımızın aşağıda belirttiğimiz değerlerimize sahip olmasını önemsiyoruz.


Dinamik
Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, sahip olduğu heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Güvenilir
İş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Özgüven Sahibi
Kişisel ve kurumsal deneyim, bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Takım Ruhu ve Dayanışma Duygusu Sahibi
Ortak memnuniyet hedeflerini amaçlamak ve sonuçlandırmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Sürekli Gelişime Açık ve Kalite Odaklı
Yenilikleri takip eder, farklılık yaratacak öneriler geliştirir ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Toplumsal Duyarlılığa Sahip
Kendisinin ve kurumunun topluma katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar gösterir.